Om oss

ordAZ.se

OrdAZ är en ny online ordbok var du kan hitta allt du behöver att lära dig svenska.

Här kan du finna meningar, översättningar och ordanvändning i olika meningar.
Även kan du lyssna hur man uttalar ord och lära dig grammatik.

Över 2 000 000 översatta ord är tillgängliga för dig, med fri användning.
Databasen är baserad på Lexins databas, med den uppgraderade och förenkalde design.

Ordlistorna är tillgängliga via licensen Creative Commons BY från Lexin och Isof. Det innebär att vi tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på materialet, även i kommersiella sammanhang – mot att den som använder, bearbetar eller sprider materialet ser till att det framgår att Isof är upphovsman. Materialet får inte ändras eller användas på ett sätt som är kränkande för upphovsmannen. Mer information om licensen hittar du här.

Nya orbok är designad för du som kan albanska, arabiska, bosniska, engelska, finska, grekiska, kroatiska, persiska, ryska, serbiska, spanska och turkiska, och vill lära dig svenska.
OrdAZ är en ny plats var du kan förbättra din kunskap och uppleva bäst erfarenhet i glosinlärning.

Tack!