ajo nuk dëshiron ta mbajë një artikull shih shitje në shtëpi) på svenska

Här ar alla ajo nuk dëshiron ta mbajë një artikull shih shitje në shtëpi) översättning till svenska

ångervecka

[2Å@:ervek:a] subst.
< ångervecka, ångerveckan >
- den vecka efter ett köp då köparen har rätt att låta köpet gå tillbaka
javë e pendimit (java e pendimit për mallin e blerë dhe e drejta e kthimit të mallit etj. Lidhet vetëm me shitje "të çastit"; shitësi është i detyruar ta pajisë blerësin me një formular mbi anulimin e një malli të blerë ("me formularin e pendesës"), në të cilin përcaktohen të drejtat e blerësit dhe procedura që duhet ndjekur nëse ai/ajo nuk dëshiron ta mbajë një artikull shih "shitje në shtëpi"))
Övrig: javë e pendimit, java e pendimit për mallin e blerë dhe e drejta e kthimit të mallit etj. lidhet vetëm me shitje të çastit, shitësi është i detyruar ta pajisë blerësin me një formular mbi anulimin e një malli të blerë, në të cilin përcaktohen të drejtat e blerësit dhe procedura që duhet ndjekur nëse ai, ajo nuk dëshiron ta mbajë një artikull shih shitje në shtëpi)

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.