aksident på svenska

Här ar alla aksident översättning till svenska

olycksfall

[2O:lyksfal:] se "fall" 3
< olycksfall, olycksfallet, olycksfall, olycksfallen >
- olycka, olyckshändelse
fatkeqësi (aksident)
Exempel:
 • olycksfall i arbetet - aksident në punë
Sammansättningar:
 • olycksfallsförsäkring - sigurim në rast aksidentesh
Övrig: fatkeqësi, sigurim në rast aksidentesh, aksident

olyckshändelse

[2O:lykshen:delse] subst.
< olyckshändelse, olyckshändelsen, olyckshändelser >
- oväntad händelse då någon skadas el. dödas
fatkeqësi (aksident)
Exempel:
 • det inträffade är en ren olyckshändelse - ajo që ndodhi ishte një aksident i pastër
Övrig: fatkeqësi, aksident

våda

[2vÅ:da] subst.
< våda, vådan, vådor >
- fara; olyckshändelse
rrezik (aksident)
Sammansättningar:
 • vådaskott - krismë aksidentale
Övrig: rrezik, krismë aksidentale, aksident

olycka

[2O:lyk:a] subst.
< olycka, olyckan, olyckor >
- obehaglig el. tragisk händelse som inträffar av en slump
fatkeqësi (aksident, ngjarje tragjike)
(även svagare "missöde")
("në kuptim më të zbutur "fatkeqësi, fat i keq"")
Exempel:
 • olyckan inträffade på vägen till Stockholm - aksidenti ndodhi në rrugën për në Stokholm
Sammansättningar:
 • trafikolycka - aksident automobilistik
 • olycksplats - vendi i aksidentit
Övrig: fatkeqësi, aksident automobilistik, vendi i aksidentit, aksident, ngjarje tragjike

tillfälle

[2tIl:fel:e] subst.
< tillfälle, tillfället, tillfällen, tillfällena >
- viss tidpunkt
rast (çast)
Exempel:
 • vid flera tidigare tillfällen - disa herë më parë
 • avvakta ett lämpligt tillfälle - pres një rast të përshtatshëm
Uttryck:
 • ta tillfället i akt ("passa på") - shfrytëzoj rastin
Sammansättningar:
 • olyckstillfälle - rast aksidenti, aksident
Övrig: rast, rast aksidenti, aksident, çast

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.