aktual på svenska

Här ar alla aktual översättning till svenska

aktuell

[aktuEl:] adj.
< aktuell, aktuellt, aktuella >
- som har intresse för dagen; viktig, angelägen
aktual, -e, sotëm (i,e) (ekzistues, -e, real, -e, vërtetë (i,e))
Exempel:
 • en aktuell fråga - një çështje aktuale
 • i det aktuella fallet - në të vërtetë, në fakt, në rastin aktual
 • det är inte aktuellt med nyval - zgjedhjet e reja nuk janë aktuale
Avledningar:
 • aktualitet - aktualitet, e sotmje, realitet
Sammansättningar:
 • högaktuell - tepër aktual
Övrig: aktual, -e, sotëm, aktualitet, e sotmje, realitet, tepër aktual, ekzistues, -e, real, -e, vërtetë

gängse

[[email protected]:se] adj.
- allmän, allmänt utbredd
rëndomtë (i,e) (ekzistues, -e, aktual, -e, mbizotërues, -e, sundues, -e, zakonsh/ëm (i), -me (e))
Exempel:
 • enligt den gängse uppfattningen - sipas konceptit aktual
Övrig: rëndomtë, ekzistues, -e, aktual, -e, mbizotërues, -e, sundues, -e, zakonsh, ëm, -me

modern

[modÄ:r+n] adj.
< modern, modernt, moderna >
- som är från el. avser nutid
bashkëkohor, -e (modern, -e, aktual, -e, që ka lidhje me aktualitetin)
Exempel:
 • modern konst - arti bashkëkohor, arti modern
 • moderna kläder - rroba bashkëkohore, veshje moderne
 • ett modernt samhälle - një shoqëri bashkëkohore (moderne)
Uttryck:
 • moderna språk ("språk som talas idag") - gjuhë moderne ("gjuhë që fliten sot")
Avledningar:
 • omodern - jobashkëkohor, -e, jomodern, -e
Övrig: bashkëkohor, -e, jobashkëkohor, -e, jomodern, -e, modern, -e, aktual, -e, që ka lidhje me aktualitetin

nuvarande

[2nU:va:rande] adj.
- som finns nu(mera)
tanish-ëm (i), -me (e) (ekzistues, -e, aktual, -e, pranish/ëm (i), -me (e), sot/ëm (i), -me (e))
Exempel:
 • den nuvarande regeringen - qeveria aktuale
 • i nuvarande läge - në situatën e tashme (aktuale)
Övrig: tanish, ëm, -me, ekzistues, -e, aktual, -e, pranish, ëm, -me, sot, ëm, -me

reell

[reEl:] adj.
< reell, reellt, reella >
- verklig
vërtetë (i,e) (real, -e, aktual, -e, konkret, -e)
Exempel:
 • reella lönelyft - rritje reale e pagës
 • en reell ökning av antalet - një rritje konkrete e numrit
 • reella behov - nevojë reale
Övrig: vërtetë, real, -e, aktual, -e, konkret, -e

rådande

[2rÅ:dande] adj.
- aktuell, gällande
aktual, -e (tanish/ëm (i), -me (e))
Exempel:
 • under rådande förhållanden - në kushtet aktuale
Övrig: aktual, -e, tanish, ëm, -me

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.