akuzoj på svenska

Här ar alla akuzoj översättning till svenska

anklagar

[2An:kla:gar] verb
< anklagar, anklagade, anklagat, anklaga >
- beskylla; åtala
akuzoj (fajësoj, padis)
Exempel:
  • anklagas för mord - akuzohet për vrasje
  • han anklagades för att ha stulit en bil - ai u akuzua për vjedhjen e një veture
  • den anklagade - akuzuar-i (i)
Övrig: akuzoj, fajësoj, padis

pådyvlar

[2pÅ:dy:vlar] verb
< pådyvlar, pådyvlade, pådyvlat, pådyvla >
- tvinga någon att stå för något
akuzoj (fajësoj, ngarkoj me përgjegjësi dikë, bëj fajtor)
Exempel:
  • du pådyvlar mig de mest egendomliga åsikter - ti po më akuzon (fajëson) për mendime nga më të çuditshmet
Övrig: akuzoj, fajësoj, ngarkoj me përgjegjësi dikë, bëj fajtor

åtalar

[2Å:ta:lar] verb
< åtalar, åtalade, åtalat, åtala >
- anklaga inför domstol
akuzoj (padis, fajësoj)
Åklagaren åtalar en brottsmisstänkt person om denne anser att det finns tillräcklig bevisning för fällande dom.
"ngarkoj me faj, ngre padi"
Exempel:
  • de tre männen står åtalade för mordförsök - të tri burrat janë akuzuar për tentativë vrasje
Övrig: akuzoj, padis, fajësoj

beskyller

[be$Yl:er] verb
< beskyller, beskyllde, beskyllt, beskyll, beskylla >
- anklaga
fajësoj (padis, akuzoj, ngarkoj me faj)
Övrig: fajësoj, padis, akuzoj, ngarkoj me faj

skyller

[$Yl:er] verb
< skyller, skyllde, skyllt, skyll, skylla >
- ge (någon) skulden
fajësoj (akuzoj, i hedh fajin dikujt)
Exempel:
  • skylla ifrån sig - fajësoj të tjerët, ia hedh fajin të tjerëve
  • skyll dig själv! - vetë e ke fajin!
  • han skyllde på att han hade mycket att göra - ai u shfajësua me ngarkesën e madhe në punë
Övrig: fajësoj, akuzoj, i hedh fajin dikujt

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.