allishverish på svenska

Här ar alla allishverish översättning till svenska

prutar

[2prU:tar] verb
< prutar, prutade, prutat, pruta >
- (försöka) pressa ner priset
bëj pazar (hyj në pazar (me dikë))
(bildligt "göra el. begära eftergifter")
("fig. "bëj ose kërkoj lëshime"")
Exempel:
  • pruta i budgeten - bëj shkurtime në buxhet
  • pruta på sin standard - ul standardin
Avledningar:
  • prutning - pazarllëk-u, pazar, allishverish
Övrig: bëj pazar, pazarllëk-u, pazar, allishverish, hyj në pazar

transaktion

[transak$O:n] subst.
< transaktion, transaktionen, transaktioner >
- affärsuppgörelse; manipulation
transaksion (marrëveshje, ujdi, veprim , operacion, allishverish; batakçillëk)
Exempel:
  • ekonomiska transaktioner - transanksione ekonomike
Övrig: transaksion, marrëveshje, ujdi, veprim, operacion, allishverish, batakçillëk

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.