aludoj på svenska

Här ar alla aludoj översättning till svenska

anspelar

[2An:spe:lar] verb
< anspelar, anspelade, anspelat, anspela >
- syfta (på)
aludoj (hedh fjalën, përmend tërthorazi)
Avledningar:
  • anspelning - aluzion
Övrig: aludoj, aluzion, hedh fjalën, përmend tërthorazi

antyder

[2An:ty:der] verb
< antyder, antydde, antytt, antyd, antyda >
- (diskret) låta förstå; tyda på
aludoj (lë të kuptohet)
Exempel:
  • statsministern antydde att det kunde bli fråga om ransonering - kryeministri la të kuptohet se mund të kemi të bëjmë me një racionim të ushqimit
  • hans inkomst är högre än siffrorna antyder - të ardhurat e tij janë më të larta se ç'tregojnë shifrat
Övrig: aludoj, lë të kuptohet

insinuerar

[insinuE:rar] verb
< insinuerar, insinuerade, insinuerat, insinuera >
- antyda på ett kränkande sätt
aludoj (hedh fjalën për, flas me nënkuptime, bëj aluzion, ngjall dyshime)
Exempel:
  • vill du insinuera att jag har stulit tavlan? - ti aludon se e kam vjedhur unë pikturën?
Övrig: aludoj, hedh fjalën për, flas me nënkuptime, bëj aluzion, ngjall dyshime

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.