alat på svenska

Här ar alla alat översättning till svenska

redskap

[2rE:dska:p] subst.
< redskap, redskapet, redskap, redskapen >
- verktyg, hjälpmedel (för utförande av visst arbete)
alat (pribor, oruđe)
(även bildligt)
("i figurativno")
Exempel:
  • de nödvändiga redskapen i ett hushåll - neophodan pribor u domaćinstvu
  • konstnärerna får inte bli lydiga redskap för diktaturen - umjetnici ne smiju postati poslušno oruđe diktature
Sammansättningar:
  • hushållsredskap - pribor za domaćinstvo
  • redskapsbod - ostava za alat
Övrig: alat, pribor za domaćinstvo, ostava za alat, pribor, oruđe

verktyg

[2vÄr:kty:g] subst.
< verktyg, verktyget, verktyg, verktygen >
- hjälpmedel för att utföra ett manuellt arbete (t ex hammare, kniv, tång ); redskap, don
alat (oruđe)
(bildligt och nedsättande om person "lydig medhjälpare")
("figurativno i omalovažavajuće o osobi "poslušan pomagač"")
Övrig: alat, oruđe

instrument

[instrumEn:t] subst.
< instrument, instrumentet, instrument, instrumenten >
- verktyg, hjälpmedel
istrument (alat, oruđe, sprava)
Sammansättningar:
  • mätinstrument - instrument za mjerenje, uređaj za mjerenje
Övrig: istrument, instrument za mjerenje, uređaj za mjerenje, alat, oruđe, sprava

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.