alimentacija på svenska

Här ar alla alimentacija översättning till svenska

underhåll

[2Un:derhål:] subst.
< underhåll, underhållet, underhåll, underhållen >
- ekonomisk hjälp till en persons uppehälle
izdržavanje (alimentacija)
Övrig: izdržavanje, alimentacija

underhållsbidrag

[2Un:derhål:sbi:dra:g] subst.
< underhållsbidrag, underhållsbidraget, underhållsbidrag, underhållsbidragen >
- ett bestämt belopp som betalas regelbundet till barn från förälder som inte lever tillsammans med det och inte har vårdnaden om det
alimentacija (novac za izdržavanje djeteta)
Underhållsbidraget bestäms genom avtal mellan föräldrarna eller genom dom. Vid äktenskapsskillnad kan även make i vissa fall få underhållsbidrag från den andra maken.
"Visinu alimentacije utvrđuju roditelji međusobnim ugovorom ili sudskom presudom. Nakon rastave braka katkad može jedan bračni drug plaćati izdržavanje drugom bračnom drugu."
Övrig: alimentacija, novac za izdržavanje djeteta

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.