alternativna slika på svenska

Här ar alla alternativna slika översättning till svenska

motbild

[2mO:tbil:d] subst.
< motbild, motbilden, motbilder >
- alternativ bild (av något)
alternativna slika (druga slika (o nečemu))
Övrig: alternativna slika, druga slika

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.