moliti på svenska

Här ar alla moliti översättning till svenska

bönar

[2bÖ:nar] verb
< bönar, bönade, bönat, böna >
- be enträget (om något)
preklinjati (moliti)
Exempel:
 • hon bönade och bad om hjälp - preklinjala je i molila za pomoć
Övrig: preklinjati, moliti

anhåller

[2An:hål:er] verb
< anhåller, anhöll, anhållit, anhåll, anhålla >
- be, begära
zatražiti/tražiti (zamoliti/moliti)
Exempel:
 • anhålla om tillstånd - zatražiti dozvolu
 • vi anhåller om att JO utreder fallet -
Övrig: zatražiti, tražiti, zamoliti, moliti

begär

[bejÄ:r] verb
< begär, begärde, begärt, begär, begära >
- be om, fordra, kräva
zamoliti/moliti (zatražiti/tražiti, zahtijevati)
Exempel:
 • nämnden begär att få inrätta en tjänst - savjet traži da se otvori novo radno mjesto
 • begära en utredning - zahtijevati istragu
Övrig: zamoliti, moliti, zatražiti, tražiti, zahtijevati

ber

[be:r] verb
< ber, bad, bett, be >
- begära
zamoliti/moliti (zatražiti/tražiti)
Exempel:
 • be om ursäkt - moliti za izvinjenje
 • han bad att få återkomma - rekao je da će vam se javiti
 • be myndigheterna om stöd - tražiti pomoć od organa vlasti
Övrig: zamoliti, moliti, zatražiti, tražiti

tigger

[tIg:er] verb
< tigger, tiggde, tiggt, tigg, tigga >
- be enträget (om pengar, mat etc)
prosjačiti (prositi, moliti)
Exempel:
 • gå på gatorna och tigga - prosjačiti na ulici
 • tigga om uppmärksamhet - moliti za pažnju
Avledningar:
 • tiggare - prosjak
Övrig: prosjačiti, prosjak, prositi, moliti

uppmanar

[2Up:ma:nar] verb
< uppmanar, uppmanade, uppmanat, uppmana >
- säga till någon (att handla på ett visst sätt)
pozvati/pozivati (zamoliti/moliti, narediti/naređivati)
Exempel:
 • publiken uppmanades att sitta kvar - publika je pozvana da ostane na svojim mjestima
Övrig: pozvati, pozivati, zamoliti, moliti, narediti, naređivati

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.