naredba på svenska

Här ar alla naredba översättning till svenska

order

[Å:r+der] subst.
< order, ordern, order, orderna >
- uppmaning (som man måste lyda), befallning
naredba (naređenje, zapovijest, zapovijed)
Exempel:
  • lyda order - slušati naređenje, pokoriti se naredbi
  • man fick order om att släppa fången - naređeno je da se zatvorenik pusti
Sammansättningar:
  • inkallelseorder - poziv u vojsku
Övrig: naredba, poziv u vojsku, naređenje, zapovijest, zapovijed

anmanar

[2An:ma:nar] verb
< anmanar, anmanade, anmanat, anmana >
- uppmana
narediti/naređivati (opomenuti/opominjati)
(högtidligt)
("u biranom govoru")
Avledningar:
  • anmaning - opomena, upozorenje, naredba, poziv
Övrig: narediti, naređivati, opomena, upozorenje, naredba, poziv, opomenuti, opominjati

befallning

[befAl:[email protected]] subst.
< befallning, befallningen, befallningar >
- order
naređenje (naredba, zapovijed)
Övrig: naređenje, naredba, zapovijed

kommando

[kåmAn:do] subst.
< kommando, kommandot, kommandon, kommandona >
- kort och bestämd befallning
komanda (zapovijed)
(även om den som befaller, "befäl")
("također "zapovjedništvo"")
Sammansättningar:
  • kommandoord - zapovijed, naredba
Övrig: komanda, zapovijed, naredba, zapovijed

påbud

[2pÅ:bu:d] subst.
< påbud, påbudet, påbud, påbuden >
- föreskrift, befallning
propis (odredba, naredba)
Övrig: propis, odredba, naredba

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.