naredni på svenska

Här ar alla naredni översättning till svenska

efterföljande

[2Ef:terföl:jande] adj.
- som kommer senare
sljedeći (idući, naredni)
Exempel:
  • de efterföljande dagarna kändes som en evighet - naredni dani su izgledali kao vječnost
Övrig: sljedeći, idući, naredni

följande

[2fÖl:jande] adj.
- som kommer härnäst, kommande
idući (naredni, sljedeći)
Exempel:
  • den följande femårsperioden - idućih pet godina
Övrig: idući, naredni, sljedeći

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.