odrediti på svenska

Här ar alla odrediti översättning till svenska

fixerar

[fiksE:rar] verb
< fixerar, fixerade, fixerat, fixera >
- fastställa, bestämma, precisera
fiksirati (odrediti/određivati, utvrditi/utvrđivati)
Exempel:
 • fixera priser - odrediti cijene, fiksirati cijene
Övrig: fiksirati, odrediti, određivati, utvrditi, utvrđivati

förelägger

[2fö:releg:er] verb
< förelägger, förelade, förelagt, förelägg, förelägga >
- beordra
naložiti ((svrš.), odrediti (svrš.))
(juridisk term)
("pravni termin")
Exempel:
 • han förelades att inställa sig i rätten - naloženo mu je da se pojavi na sudu
Övrig: naložiti, odrediti

lokaliserar

[lokalisE:rar] verb
< lokaliserar, lokaliserade, lokaliserat, lokalisera >
- ange platsen för
lokalizirati (odrediti/određivati (mjesto))
Exempel:
 • lokalisera en läcka - pronaći pukotinu
Övrig: lokalizirati, odrediti, određivati

påbjuder

[2pÅ:bju:der] verb
< påbjuder, påbjöd, påbjudit, påbjud, påbjuda >
- ge befallning om, föreskriva
narediti ((svrš.), odrediti/određivati, naložiti/nalagati)
Exempel:
 • dansk politisk tradition påbjuder val på tisdagar - danska politička tradicija nalaže izbore utorkom
Övrig: narediti, odrediti, određivati, naložiti, nalagati

rubricerar

[rubrisE:rar] verb
< rubricerar, rubricerade, rubricerat, rubricera >
- förse med rubrik
nasloviti (označiti, odrediti)
(bildligt "beskriva")
("figurativno "opisati"")
Exempel:
 • brottet kan närmast rubriceras som "trolöshet mot huvudman" - to krivično djelo se može najbliže označiti kao "neispunjavanje obaveze prema davatelju ovlaštenja"
Övrig: nasloviti, označiti, odrediti

slår fast

[slå:rfAs:t] verb
< slår fast, slog, slagit, slå >
- besluta, bestämma; konstatera
odlučiti/odlučivati (odrediti/određivati; utvrditi/utvrđivati, ustanoviti/ustanovljavati)
Övrig: odlučiti, odlučivati, odrediti, određivati, utvrditi, utvrđivati, ustanoviti, ustanovljavati

stadgar

[2stAd:gar] verb
< stadgar, stadgade, stadgat, stadga >
- föreskriva; förordna
propisati/propisivati (odrediti/određivati)
Övrig: propisati, propisivati, odrediti, određivati

stakar

[2stA:kar] verb
< stakar, stakade, stakat, staka >
- märka ut (med stakar)
označiti/označavati (iskolčiti (svrš.), odrediti/određivati)
(mest bildligt)
("pretežno figurativno")
Exempel:
 • staka ut en plan - odrediti plan
Övrig: označiti, označavati, iskolčiti, odrediti, određivati

statuerar

[statuE:rar] verb
< statuerar, statuerade, statuerat, statuera >
utvrditi/utvrđivati (odrediti/određivati, postaviti/postavljati)
Uttryck:
 • statuera (ett) exempel ("straffa någon för att varna andra") - kazniti nekoga za opomenu drugima, kazniti za primjer
Övrig: utvrditi, utvrđivati, odrediti, određivati, postaviti, postavljati

stipulerar

[stipulE:rar] verb
< stipulerar, stipulerade, stipulerat, stipulera >
- bestämma, fastställa
ugovoriti/ugovarati (odrediti/određivati, utvrditi/utvrđivati)
Övrig: ugovoriti, ugovarati, odrediti, određivati, utvrditi, utvrđivati

tillsätter

[2tIl:set:er] verb
< tillsätter, tillsatte, tillsatt, tillsätt, tillsätta >
- utnämna, förordna
postaviti/postavljati (odrediti/određivati, imenovati (svrš.))
Exempel:
 • tjänsten är inte tillsatt - služba nije postavljena, radno mjesto još nije popunjeno
 • tillsätta en utredning - odrediti istragu
Övrig: postaviti, postavljati, odrediti, određivati, imenovati

utpekar

[2U:tpe:kar] verb
< utpekar, utpekade, utpekat, utpeka >
- ange som skyldig till något
označiti/označavati (odrediti/određivati, pokazati/pokazivati)
Exempel:
 • han utpekades som skyldig till brottet - njega su označili kao krivca za kazneno djelo
Övrig: označiti, označavati, odrediti, određivati, pokazati, pokazivati

utser

[2U:tse:] verb
< utser, utsåg, utsett, utse >
- välja ut, utnämna
imenovati ((svrš.), odabrati/odabirati, izabrati/izabirati, odrediti/određivati)
Exempel:
 • hon utsågs till professor i svenska - imenovana je za profesora švedskog jezika
Övrig: imenovati, odabrati, odabirati, izabrati, izabirati, odrediti, određivati

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.