poziv på svenska

Här ar alla poziv översättning till svenska

appell

[apEl:] subst.
< appell, appellen, appeller >
- vädjan, uppmaning
poziv (apel, molba)
Övrig: poziv, apel, molba

inbjudan

[2In:bju:dan] subst.
< inbjudan, inbjudan, inbjudningar >
- det att bjuda in någon, invitation
poziv (pozivnica)
Övrig: poziv, pozivnica

invit

[invI:t] subst.
< invit, inviten, inviter >
- (diskret) inbjudan
poziv (pozivanje)
Sammansättningar:
 • förhandlingsinvit - poziv na pregovore
Övrig: poziv, poziv na pregovore, pozivanje

kall

[kal:] subst.
< kall, kallet, kall, kallen >
- livsuppgift
životni zadatak (poziv)
Exempel:
 • han såg sitt arbete som läkare som ett kall - on je smatrao svoj ljekarski posao životnim zadatkom
Övrig: životni zadatak, poziv

kallelse

[2kAl:else] subst.
< kallelse, kallelsen, kallelser >
- uppmaning att komma
poziv (pozivnica)
Exempel:
 • kallelse till sammanträde - poziv za sastanak
Övrig: poziv, pozivnica

kallelse

[2kAl:else] subst.
< kallelse, kallelsen, kallelser >
- livsuppgift, kall 2
životni zadatak (poziv)
Övrig: životni zadatak, poziv

maning

[2mA:[email protected]] subst.
< maning, maningen, maningar >
- uppmaning, vädjan
poziv (molba)
Övrig: poziv, molba

tillsägelse

[2tIl:sä:gelse el. -sej:else] subst.
< tillsägelse, tillsägelsen, tillsägelser >
- uppmaning
poziv (opomena)
(i absolut användning även "tillrättavisning")
("u punoj upotrebi i "prijekor, ukor"")
Exempel:
 • få en tillsägelse att lämna området - dobiti poziv za napuštanje nekog područja
Övrig: poziv, opomena

uppmaning

[2Up:ma:[email protected]] subst.
< uppmaning, uppmaningen, uppmaningar >
- tillsägelse, vädjan
poziv (apel)
Exempel:
 • på uppmaning av regeringen - na poziv vlade
Övrig: poziv, apel

upprop

[2Up:ro:p] subst.
< upprop, uppropet, upprop, uppropen >
- (offentlig) vädjan om stöd (för en åsikt); appell
poziv (apel)
Exempel:
 • ett upprop i Dagens Nyheter - apel u novinama Dagens Nyheter
Övrig: poziv, apel

anmanar

[2An:ma:nar] verb
< anmanar, anmanade, anmanat, anmana >
- uppmana
narediti/naređivati (opomenuti/opominjati)
(högtidligt)
("u biranom govoru")
Avledningar:
 • anmaning - opomena, upozorenje, naredba, poziv
Övrig: narediti, naređivati, opomena, upozorenje, naredba, poziv, opomenuti, opominjati

bud

[bu:d] subst.
< bud, budet, bud, buden >
- meddelande, budskap; erbjudande
poruka (poziv; (erbjudande:) ponuda)
Exempel:
 • skicka bud efter läkaren - pozvati ljekara, pozvati hećima
 • firman gav ett bra bud - preduzeće je dalo dobru ponudu
Sammansättningar:
 • ilbud - hitna poruka
 • budbyrå - biro za dostavu hitnih poruka i pošiljki
Övrig: poruka, hitna poruka, biro za dostavu hitnih poruka i pošiljki, poziv, ponuda

säger till

[sejer+tIl:] verb
< säger till, sade, sagt, säg, säga >
- uppmana, befalla
reći (kazati, narediti/naređivati, opomenuti)
Exempel:
 • hon sa till honom flera gånger att komma in - rekla mu je više puta da uđe
Avledningar:
 • tillsägelse - poziv, opomena
Övrig: reći, poziv, opomena, kazati, narediti, naređivati, opomenuti

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.