a pension payable to children whose father or mother have died på svenska

Här ar alla a pension payable to children whose father or mother have died översättning till svenska

barnpension

[2bA:r+npan$o:n] subst.
< barnpension, barnpensionen, barnpensioner >
- pension för barn vilkas far, mor eller båda föräldrar avlidit (dvs ett slags efterlevandepension)
child (children's) pension (a pension payable to children whose father or mother (or both) have died)
Barnpension utgår till efterlevande barn som inte fyllt 18 år eller om barnet därefter bedriver studier, längst tom 20 år.
"Child pension is paid to surviving children who have not yet turned eighteen or who are continuing their studies after the age of eighteen. Child pension is not payable after the age of twenty."
Övrig: child pension, a pension payable to children whose father or mother have died

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.