a person abnormally given to computer programming på svenska

Här ar alla a person abnormally given to computer programming översättning till svenska

hacker

[häk:er] subst.
< hacker, hackern, hackers >
- person som sysslar onormalt mycket med dataprogrammering
hacker (a person abnormally given to computer programming; one who gains illegal access to a computer system)
(engelska; vardagligt)
("English; informal")
Övrig: hacker, a person abnormally given to computer programming, one who gains illegal access to a computer system

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.