a person appointed by the local authority to supervise guardians på svenska

Här ar alla a person appointed by the local authority to supervise guardians översättning till svenska

överförmyndare

[2Ö:verfö:rmyn:dare] subst.
< överförmyndare, överförmyndaren, överförmyndare, överförmyndarna >
- person som utses av kommunen att ha tillsyn över förmyndare
chief guardian (a person appointed by the local authority to supervise guardians)
Övrig: chief guardian, a person appointed by the local authority to supervise guardians

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.