a person employed to help in the home på svenska

Här ar alla a person employed to help in the home översättning till svenska

hemhjälp

[2hEm:jel:p] subst.
< hemhjälp, hemhjälpen, hemhjälpar >
- person som är anställd för att hjälpa till i hemmet
home help (a person employed to help in the home)
Särskilt om hemhjälp som genom socialförvaltningen förmedlas till pensionärer, handikappade och barnfamiljer med sjuka föräldrar eller barn. Social hemhjälp ges av vårdbiträden till handikappad eller pensionär som behöver stöd och hjälp i bostaden.
"Used especially of the home help services provided by the social services administration for pensioners, the disabled, and families with sick children (or parents). Social home help is given by trained nursing assistants ("Samaritans") to disabled persons or pensioners who need various sorts of help in the home."
Övrig: home help, a person employed to help in the home

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.