a person from armenia på svenska

Här ar alla a person from armenia översättning till svenska

armenier

[armE:nier] subst.
< armenier, armeniern, armenier, armenierna >
- person från Armenien
Armenian (a person from Armenia)
Övrig: armenian, a person from armenia

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.