a person having legal custody of a child på svenska

Här ar alla a person having legal custody of a child översättning till svenska

vårdnadshavare

[2vÅ:r+dnadsha:vare] subst.
< vårdnadshavare, vårdnadshavaren, vårdnadshavare, vårdnadshavarna >
- person som har den lagliga vårdnaden om ett barn (vanligen barnets egna föräldrar)
custodian, parent with custody of child(ren) (a person having legal custody of a child (often one of the child's own parents))
Vårdnadshavaren bestämmer i frågor som rör barnets person och har vissa skyldigheter vad gäller uppfostran och utbildning.
"The parent with custody makes decisions on matters concerning the child and has certain obligations when it comes to the child's upbringing and education."
Övrig: custodian, parent with custody of child, a person having legal custody of a child

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.