a person of exceptional holiness of life på svenska

Här ar alla a person of exceptional holiness of life översättning till svenska

helgon

[2hEl:gån] subst.
< helgon, helgonet, helgon, helgonen >
- religiös person (främst) i den katolska kyrkan som fört ett mycket fromt och heligt liv; äv. moraliskt högtstående person
saint (a person of exceptional holiness of life, esp. one recognized by the Roman Catholic Church)
Sammansättningar:
  • skyddshelgon - patron saint
  • helgongloria - halo
Övrig: saint, patron saint, halo, a person of exceptional holiness of life, esp. one recognized by the roman catholic church

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.