a person qualified to conduct ships into and out of a harbour på svenska

Här ar alla a person qualified to conduct ships into and out of a harbour översättning till svenska

lots

[lot:s] subst.
< lots, lotsen, lotsar >
- person som har som yrke att föra fartyg i och ur hamn
pilot (a person qualified to conduct ships into and out of a harbour)
Övrig: pilot, a person qualified to conduct ships into and out of a harbour

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.