a person who belonged to the estate of the burghers på svenska

Här ar alla a person who belonged to the estate of the burghers översättning till svenska

borgare

[2bÅr:jare] subst.
< borgare, borgaren, borgare, borgarna >
- person som i äldre tid hade rätt att bedriva handel i en stad; person som tillhörde borgarståndet
burgher (person previously entitled to trade goods inside the town or city limits; a person who belonged to the estate of the burghers)
(historiskt)
("historical")
Övrig: burgher, person previously entitled to trade goods inside the town or city limits, a person who belonged to the estate of the burghers

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.