a person who runs a banking business på svenska

Här ar alla a person who runs a banking business översättning till svenska

bankir

[[email protected]:] subst.
< bankir, bankiren, bankirer >
- person som driver bankrörelse
banker (a person who runs a banking business)
Övrig: banker, a person who runs a banking business

bankman

[[email protected]:kman:] subst.
< bankman, bankmannen, bankmän, bankmännen >
- person som arbetar på bank; bankir
bank official; banker (person who works at a bank; a person who runs a banking business)
Övrig: bank official, banker, person who works at a bank, a person who runs a banking business

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.