a place of torment or evil på svenska

Här ar alla a place of torment or evil översättning till svenska

helvete

[2hEl:vete] subst.
< helvete, helvetet, helveten, helvetena >
- det ondas tillhåll, outhärdlig plats
hell (the nether realm of the devil; a place of torment or evil)
(även som svordom)
("also used as a swearword")
Exempel:
  • hon har ett rent helvete hemma - her home's sheer hell
  • vad i helvete gör du? - what the hell do you think you're doing?
  • lida alla helvetets kval - go through sheer hell
Sammansättningar:
  • helvetesskildring - portrayal of hell
Övrig: hell, portrayal of hell, the nether realm of the devil, a place of torment or evil

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.