a place providing a sheltered anchorage or mooring for ships på svenska

Här ar alla a place providing a sheltered anchorage or mooring for ships översättning till svenska

hamn

[ham:n] subst.
< hamn, hamnen, hamnar >
- skyddad plats för båtar
harbour, (harbor US); port; haven (a place providing a sheltered anchorage or mooring for ships)
Exempel:
  • söka hamn - put into port
Uttryck:
  • föra (något) i hamn ("slutföra (något)") - bring (sth.) to (a successful) conclusion ("finish sth.")
Sammansättningar:
  • oljehamn - oil port
  • småbåtshamn - marina
  • gästhamn - guest harbour
  • hamnarbetare - docker
  • hamnstad - seaport
Övrig: harbour, , port, haven, oil port, marina, guest harbour, docker, seaport, a place providing a sheltered anchorage or mooring for ships

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.