a programmable electronic data device på svenska

Här ar alla a programmable electronic data device översättning till svenska

data

[2dA:ta] subst.
< data, datan >
- dator, datamaskin
computer (a programmable electronic data device)
(vardagligt)
("informal")
Exempel:
  • lägga upp på data - put it on the computer
Sammansättningar:
  • datacentral - data-processing centre
  • dataspel - computer game
  • dataspråk - computer language
  • dataåldern - computer age
Övrig: computer, data-processing centre, computer game, computer language, computer age, a programmable electronic data device

datamaskin

[2dA:tama$i:n] subst.
< datamaskin, datamaskinen, datamaskiner >
- en maskin som snabbt kan ta fram faktauppgifter, dator
computer (a device that can retrieve data quickly; a programmable electronic data device)
Övrig: computer, a device that can retrieve data quickly, a programmable electronic data device

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.