a quantity of things or material heaped or piled together på svenska

Här ar alla a quantity of things or material heaped or piled together översättning till svenska

hög

[hö:g] subst.
< hög, högen, högar >
- anhopning av saker el. material
heap, pile (a quantity of things or material heaped or piled together)
(även vardagligt om en grupp människor)
("also used informally of a group of people")
Exempel:
  • en hög -
  • hög med stenar -
  • vi ville bli skådespelare hela högen -
Sammansättningar:
  • sophög - rubbish heap
  • högaktningsfullt - Yours faithfully, (sincerely US)
  • pappershög -
Övrig: heap, pile, rubbish heap, yours faithfully, , , a quantity of things or material heaped or piled together

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.