a register of various sorts of data på svenska

Här ar alla a register of various sorts of data översättning till svenska

dataregister

[2dA:tarejis:ter] subst.
< dataregister, dataregistret, dataregister, dataregistren >
- förteckning (lagrad i dator) över data av olika slag, t ex folks inkomster
computer file (a register (stored on computer) of various sorts of data, such as personal incomes)
Man måste ha tillstånd av Datainspektionen för att registrera uppgifter om enskilda personer.
"Permission from the Data Inspection Board is required to record information on private persons."
Övrig: computer file, a register of various sorts of data, such as personal incomes

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.