a shrubby bush of the genus genista på svenska

Här ar alla a shrubby bush of the genus genista översättning till svenska

ginst

[gin:st el. j-] se ginst2.swf
< ginst, ginsten, ginster >
- halvbuske av släktet Genista
broom (a shrubby bush of the genus Genista)
Övrig: broom, a shrubby bush of the genus genista

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.