a sign that something is going to happen på svenska

Här ar alla a sign that something is going to happen översättning till svenska

förebud

[2fÖ:rebu:d] subst.
< förebud, förebudet, förebud, förebuden >
- tecken på att något (ödesdigert) kommer att hända
omen, portent (a sign that something (unpleasant) is going to happen)
Övrig: omen, portent, a sign that something is going to happen

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.