a simplified view of sth. på svenska

Här ar alla a simplified view of sth. översättning till svenska

stereotyp

[stereotY:p] subst.
< stereotyp, stereotypen, stereotyper >
- allmän, förenklad föreställning om något
stereotype, stereotyped (commonly, a simplified view of sth.)
Övrig: stereotype, stereotyped, commonly, a simplified view of sth.

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.