a source of honour or repute på svenska

Här ar alla a source of honour or repute översättning till svenska

heder

[hE:der] subst.
< heder, hedern >
- erkännande av anseende, ära
credit (a source of honour or repute)
Exempel:
  • vara en heder för sina föräldrar - be a credit to one's parents
Uttryck:
  • komma till heders ("bli uppskattad (på nytt)") - come into favour again ("be appreciated (once again)")
Sammansättningar:
  • hedersbetygelse - mark of respect
  • hedersmedlem - honorary member
Övrig: credit, mark of respect, honorary member, a source of honour or repute

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.