a statement of dissenting opinion på svenska

Här ar alla a statement of dissenting opinion översättning till svenska

reservation

[resärva$O:n] subst.
< reservation, reservationen, reservationer >
- avvikande mening; förbehåll
reservation (a statement of dissenting opinion, limiting condition)
Exempel:
  • anmäla reservation mot ett beslut - register a reservation against a decision
  • med reservation för eventuella prishöjningar - subject to any price rises
Övrig: reservation, a statement of dissenting opinion, limiting condition

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.