a stone forming part of a corner or angle of a wall på svenska

Här ar alla a stone forming part of a corner or angle of a wall översättning till svenska

hörnsten

[2hÖ:r+nste:n] subst.
< hörnsten, hörnstenen, hörnstenar >
- sten i hörnet av grunden till en byggnad
cornerstone (a stone forming part of a corner or angle of a wall, esp. a foundation stone)
(särskilt bildligt "viktig del av något")
("esp. figuratively, "an essential part of sth."")
Exempel:
  • en hörnsten i argumenteringen -
Övrig: cornerstone, a stone forming part of a corner or angle of a wall, esp. a foundation stone

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.