a straight line that divides a circle in two equally large parts på svenska

Här ar alla a straight line that divides a circle in two equally large parts översättning till svenska

diameter

[diamE:ter (el. 2diA:-)] se diameter2.swf
< diameter, diametern, diametrar >
- rät linje som delar en cirkel i två lika stora delar
diameter (a straight line that divides a circle in two equally large parts)
Övrig: diameter, a straight line that divides a circle in two equally large parts

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.