a subject taught at school treating the running of a home på svenska

Här ar alla a subject taught at school treating the running of a home översättning till svenska

hemkunskap

[2hEm:kunska:p] subst.
< hemkunskap, hemkunskapen >
- ett skolämne som behandlar skötseln av ett hem, konsumentfrågor etc
home economics (a subject taught at school treating the running of a home, consumer affairs, etc.)
Övrig: home economics, a subject taught at school treating the running of a home, consumer affairs, etc.

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.