a sum of money paid for a service på svenska

Här ar alla a sum of money paid for a service översättning till svenska

arvode

[2Ar:vo:de] subst.
< arvode, arvodet, arvoden, arvodena >
- ersättning (för uppdrag), honorar
fee, remuneration, charge (a sum of money paid for a (professional) service)
Sammansättningar:
  • läkararvode - doctor's fee
  • arvodesbefattning - fee-remunerated post
Övrig: fee, remuneration, charge, doctor's fee, fee-remunerated post, a sum of money paid for a service

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.