a system characterized by a strict order of persons or things på svenska

Här ar alla a system characterized by a strict order of persons or things översättning till svenska

hierarki

[hierarkI:] subst.
< hierarki, hierarkien, hierarkier >
- system med bestämd rangordning
hierarchy (a system characterized by a strict order of persons or things)
Exempel:
  • den militära hierarkin - the military hierarchy
Avledningar:
  • hierarkisk - hierarchic
Övrig: hierarchy, hierarchic, a system characterized by a strict order of persons or things

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.