a tabular statement of the assets på svenska

Här ar alla a tabular statement of the assets översättning till svenska

balansräkning

[2balAn:srä:[email protected]] subst.
< balansräkning, balansräkningen, balansräkningar >
- sammanfattande uppställning av tillgångar, skulder och kapital
balance sheet (a tabular statement of the assets, debts and capital)
(för en verksamhet vid en viss tidpunkt)
("of an enterprise at a specified time")
Övrig: balance sheet, a tabular statement of the assets, debts and capital

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.