a teacher of a home language på svenska

Här ar alla a teacher of a home language översättning till svenska

hemspråkslärare

[2hEm:språ:kslä:rare] subst.
< hemspråkslärare, hemspråksläraren, hemspråkslärare, hemspråkslärarna >
- tidigare benämning för modersmålslärare
home language teacher (a teacher of a home language)
Övrig: home language teacher, a teacher of a home language

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.