a tool used to drive in nails på svenska

Här ar alla a tool used to drive in nails översättning till svenska

hammare

[2hAm:are] subst.
< hammare, hammaren, hammare, hammarna >
- ett verktyg att slå i spikar med etc
hammer (a tool used to drive in nails, etc.)
Sammansättningar:
  • dornhammare - engineer's hammer
  • nithammare - riveting hammer
  • hammarslag - hammer-blow
Övrig: hammer, engineer's hammer, riveting hammer, hammer-blow, a tool used to drive in nails, etc.

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.