a tract of treeless på svenska

Här ar alla a tract of treeless översättning till svenska

hed

[he:d] subst.
< hed, heden, hedar >
- trädlös slättmark
moor, heath (a tract of treeless, often flat country)
Sammansättningar:
  • fjällhed - alpine heath
  • hedmark - heathland
Övrig: moor, heath, alpine heath, heathland, a tract of treeless, often flat country

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.