a type of accommodation for elderly or disabled persons på svenska

Här ar alla a type of accommodation for elderly or disabled persons översättning till svenska

servicebostad

[2sÖr:visbo:sta:d el. sö:r-] se servicebostad2.swf
< servicebostad, servicebostaden, servicebostäder >
- ett slags handikappbostad
service accommodation (flat, etc.) (a type of accommodation for elderly or disabled persons)
(även "handikapplägenhet")
En individuellt anpassad bostad med teknisk utrustning och tillgång till hjälppersonal. Många kommuner har servicebostäder för handikappade.
"Accommodation and technical aids adapted to the needs of the individual and providing access to specially trained staff. Many municipalities provide service flats for elderly or disabled persons."
Övrig: service accommodation, a type of accommodation for elderly or disabled persons

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.