a unit for expressing the degree of loudness på svenska

Här ar alla a unit for expressing the degree of loudness översättning till svenska

decibel

[desibEl:] subst.
< decibel, decibel >
- mätenhet för ljudstyrka
decibel (a unit for expressing the degree of loudness)
Övrig: decibel, a unit for expressing the degree of loudness

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.