a visit paid merely out of respect or for the sake of courtesy på svenska

Här ar alla a visit paid merely out of respect or for the sake of courtesy översättning till svenska

hövlighetsvisit

[2hÖ:vlighe:tsvisi:t] subst.
< hövlighetsvisit, hövlighetsvisiten, hövlighetsvisiter >
- besök som man gör (bara) av hövlighet
courtesy visit (a visit paid merely out of respect or for the sake of courtesy)
Övrig: courtesy visit, a visit paid merely out of respect or for the sake of courtesy

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.