a weather forecast for the next five days på svenska

Här ar alla a weather forecast for the next five days översättning till svenska

femdygnsprognos

[2fEm:[email protected]å:s] subst.
< femdygnsprognos, femdygnsprognosen, femdygnsprognoser >
- väderleksprognos som gäller fem dygn
five-day forecast (a weather forecast for the next five days)
Övrig: five-day forecast, a weather forecast for the next five days

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.