a woman's surname before marriage på svenska

Här ar alla a woman's surname before marriage översättning till svenska

flicknamn

[2flIk:nam:n] subst.
< flicknamn, flicknamnet, flicknamn, flicknamnen >
- kvinnligt förnamn; en kvinnas efternamn före äktenskap
girl's name; maiden name (a christian (first) name for a girl; a woman's surname before marriage)
Övrig: girl's name, maiden name, a christian name for a girl, a woman's surname before marriage

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.