a written payment order to a bank på svenska

Här ar alla a written payment order to a bank översättning till svenska

check

[cek:] subst.
< check, checken, checkar >
- ett slags betalningsmedel, bankanvisning
cheque, (check US) (a means of payment, a written payment order to a bank)
Sammansättningar:
  • checklön - wages paid into one's cheque account
Övrig: cheque, , wages paid into one's cheque account, a means of payment, a written payment order to a bank

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.